دسته بندی

Share

» :: افزاره های نیم رسانا نیتراید: مبانی و کاربردها (زبان اصلی)
نام کتاب:
افزاره های نیم رسانا نیتراید: مبانی و کاربردها (زبان اصلی)

نام کتاب به زبان انگلیسی:
Nitride Semiconductor Devices: Fundamentals and Applications

نام مولف:
H. Morkoc

***** قبل از خرید کتاب می توانید فصل اول کتاب را بصورت رایگان دانلود و مطالعه فرمائید.
خرید و دانلود محصول

1395/09/10
Nitride , نیتراید , نیمه هادی , نیم رسانا , افزاره , ادوات , مبانی , اصول